April 2017

YEPOSI-UBUKRISTU – Inxalenye 2

YEPOSI-UBUKRISTU – Inxalenye 2

Ibali afe ngaphambi kwexesha
I ‘ukufa kaThixo “, nto leyo yamkelwe ngokomfanekiso ngoyaba ubukho bakhe, enyanisweni, kukhokelela umntu kuphela ukwaliwa inkolelo ngokwenene amandla aphezulu, kodwa ukwala amaxabiso elililo ngokwabo, kwakunye ukungafunwa yemithetho yokuziphatha jikelele epheleleyo yokuba uqinisekisa ukusebenza efanelekileyo indalo xa iyonke. Continua

YEPOSI-UBUKRISTU – Inxalenye 1

YEPOSI-UBUKRISTU – Inxalenye 1

Ibali afe ngaphambi kwexesha

Ngaba uThixo kwabafileyo? NGOKUTSHO ngokweengcinga zale mihla kunye Matrixian , uThixo ufile. Ngamanye amazwi, uThixo akanguye unobangela nayiphi na ikhowudi yokuziphatha ixabiso elililo kwakhona. UMdali UThixo wafa mna, owadalwa, ekugcineni ukuthatha indawo yakhe. Continua