November 2015

PAGANIZËM SHKENCOR

PAGANIZËM SHKENCOR

Feja e të ardhmes së afërme do jetë një konvergjencë gjenerale të të gjitha feve në një Krisht universal që do kënaqë të gjithë qytetarët e Matrix.

Por për të arritur këtë objektiv, nënkuptohet nevoja për të shkatëruar/tejkaluar fetë sot ekzisuese. Continua