Împărăția de mâine

 Dar în ultima vreme,

muntele casei Dumnezeului Creator

va fi aşezat în vârful munţilor

și se va ridica deasupra tuturor dealurilor

iar popoarele întregii lumi se vor aduna la el.

Multe națiuni vor veni cu gramada la el și vor spune:

„Veniți, haideti să ne urcăm pe muntele Dumnezeului Creator,

la casa Dumnezeului lui Avraam, Isaac și Iacov;

El ne va învăța căile Sale

și noi vom umbla pe cărările Lui!”

Căci cunoștința binelui și a răului va ieși din Sion,

din Ierusalim lumina arhitectului întregului univers.

El va judeca intre multe popoare,

va hotari între națiunile puternice și îndepărtate.

Din săbiile lor isi vor construi fiare de plug,

din sulitele lor, cosoare;

Nici un neam nu-și va mai ridica sabia împotriva altuia

și nu vor mai învăța sa faca război.

Fiecare va putea locui sub vița lui și sub smochinul lui,

fără ca cineva să-l mai tulbure;

căci gura Celui Atotputernic a vorbit.

În timp ce toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său, noi

vom umbla în numele Dumnezeului Creator, Tatăl nostru, pentru totdeauna.

(vezi Mica 4:1-5)