Sarcofagul este un monument funerar, de obicei, realizat din piatră,  construit pentru a conține un sicriu sau corpul unei persoane decedate.
La început, atunci când Dumnezeu Creatorul a creat bărbatul şi femeia El i-a creat după chipul și asemănarea Sa morală, dându-le un caracter echilibrat şi armonios. Din păcate, fiinţele umane au ales să parcurgă calea depărtată şi independentă de Creatorul lor, sursa tuturor formelor de viață. Toate acestea au devenit o tristă realitate atunci când omul a mers pe urmele falsului şi diavolescului miraj al parităţii dintre creatură și Creator. Din acel moment în Matrix, imaginea morală originală care reprezinta sigiliul divin al fiecărei ființe umane a fost blocată într-un sarcofag. Dar acest sarcofag nu are sarcina de a proteja identitatea mea morală, ci s-o ascundă, înlocuind-o cu o nouă identitate după chipul și asemănarea prințului de Matrix. Practic, acest sarcofag care acoperă EU-l meu original, reprezintă noul meu EU, o copie falsă, mincinoasă, fiind purtătorul unui spirit rebel şi arogant.
Din păcate, eu fiinţa umană m-am obişnuit atât de bine cu sacrofagul meu matrixianîncât nu mai pot simți mirosul urât pe care îl emană noul meu EU, nereuşind chiar să percep schimbarea statutului petrecut cu mine: din fiul Regelui în robul Matrixului. Acum, eu omul, sunt unul şi acelaşi cu Matrix, deoarece caracterul meu echilibrat şi armonios ce mi-a fost donat la creaţiune, adică sigiliul lui Dumnezeu în mine, a fost închis în acest sarcofag.
Când voi deschide ochii pentru a vedea cum prinţul întunericului m-a fost închis într-un sarcofag spiritual ca fiind adevăratul meu EU?
Când îmi voi da seama că până când nu voi respinge acest nou EU al meu ce miroase a rebeliune, nu voi putea ieşi din închisoarea materială şi spirituală, reprezentată de  Matrix?
Când voi decide să ies din Matrix, făcând astfel să reapară EU-l meu original  atât de asemănător cu Isus ce mi-a fost donat în grădina Edenului?
Este timpul să ies din sarcofagul EU-lui meu.