Shpirti i Zotit Krijues thotë troç se në kohët Matrixiane shumë do dëgjojnë shpirtrat joshës dhe doktrinat e demonëve.

Pastaj Ai vazhdon të më thotë: «Përkundrazi, ti ushqehu me fjalët e babait tënd që është në qiell. Por refuzo përallat Matrixiane. Pastaj sistemoi këto gjëra dhe mësoji.

Askush mos përçmojë moshën tënde të re; por bëhu një shembull për fanët e Jezusit në të folur, në sjellje, në dashuri, në besim, në pastërti.

Aplikohu, derisa të vij unë, në lexim, në frymëzim, në mësim.

Mos e neglizho dhuratën që është brenda teje dhe të është dhënë përmes fjalës profetike.

Kujdesu për këto gjëra dhe përkushtohu plotësisht atyre, në mënyrë që përparimi yt të jetë i qartë për të gjithë.

Kujdesu për veten dhe mësimet; këmbëngul në këto gjëra sepse, duke vepruar kështu, do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë “.

(shih 1 Timoteut 4: 1 + 6b-7, 11-16)