Teoria lebedei negre este o metaforă străveche care exprimă conceptul că un eveniment rar, imprevizibil și total neașteptat (care poate fi fie pozitiv, fie negativ în natură) cu un impact puternic asupra cursului istoriei planetei mele numită Pământ, este o surprizăpentru toti observatorii. Odată ce se întâmplă, evenimentul este raționalizat doar retrospectiv.
De fapt, o lebădă neagră nu poate fi niciodată prezisă, imaginată sau clasificată folosind metodele științei umane limitate, datorită naturii sale ca un eveniment cu probabilitate foarte mică. Când ajunge, deseori  nici măcar nu este recunoscut pentru ceea ce este cu adevărat. Este un eveniment izolat, dar cu un impact perturbator, care este în afara domeniului așteptărilor normale, deoarece nimic din trecut nu poate indica în mod plauzibil posibilitatea acestuia.

Cu toate acestea, steaua mea de polara a profețit cu milenii în avans sosirea lebedei negre, unica si cea mai puternica, pe care rasa umană a cunoscut-o vreodată. Și despre acea lebădă neagră îmi dezvăluie câteva aspecte foarte importante și rare:

– Îmi va lumina întreaga planetă (vezi Apocalipsa 18)
– Mă va trezi pe mine și pe toți semenii mei care locuiesc pe acea planetă (vezi Matei 25:1-13)
– Va restabili toate lucrurile (vezi Matei 17:11)

S-a întâmplat vreodată în întreaga istorie a omenirii că ceva sau cineva a iluminat întreaga planetă pământ, provocând o trezire aproape instantanee și universală, restabilind astfel un echilibru ideal, perfect și veșnic de durată? Miracolele din zilele lui Moise nu vor fi altceva decât o fotocopie alb-negru veche și decolorată, prin comparație.

O astfel de lebădă neagră îi va înnebuni pe cei mai calificați analiști ai lumii (militari, oameni de știință, economiști, politologi, religioși, psihologi, informaticieni etc.) care, datorită și utilizării celei mai avansate tehnologii existente, va analiza, elabora și actualiza necontenit strategii pentru cei puternici. Dar ceea ce analizele lor nu pot decât să certifice va fi incapacitatea lor totală de a înțelege originea acestei lebede negre, amploarea și durata ei, cu atât mai puțin punctul de sprijin al puterii sale. Întreaga lume va rămâne literalmente uluită. Iar Steaua mea Polară adaugă că președinții și regii vor vedea o astfel de lebădă neagră și se vor ridica și prinți și conducători și se vor închina (vezi Isaia 49:7).

Va fi lebada neagră cea care va certifica limitarea făpturii înaintea atotputerniciei Creatorului, dar și bunătatea infinită a Creatorului în fața creaturilor Sale. Da, căci o astfel de lebădă îmi va aduce un mesaj de mântuire și nemurire, mie, omul cu oasele obosite și uscate.
Vindecarea divină și nemurirea promise încă din antichitate se află în pragul istoriei mele contemporane și o lebădă neagră timidă, mică și muritoare va fi precursorul ei. Și, în cele din urmă, Creatorul acestei planete și al întregului univers va intra în scenă, intervenind cu o putere și o autoritate extraordinara în istoria iubitei Sale creații și nimic și nimeni nu-L va putea împiedica să-și ducă la îndeplinire planul Său de mântuire. pentru această rasă creata de El.