Pastaj Moisiu zbriti nga mali Sinai. Ai kishte në dorë dy pllakat e dëshmisë kur zbriti nga mali. Moisiu nuk e dinte që lëkura e fytyrës së tij ishte bërë e gjitha shkëlqyese ndërsa fliste me Zotin.

Aaroni dhe gjithë bijtë e Izraelit shikuan Moisiun dhe panë që lëkura e fytyrës së tij ishte e gjitha shkëlqyese. Prandaj ata kishin frikë t’i afroheshin. Por Moisiu i thirri dhe Aaroni dhe gjithë krerët e asamblesë u kthyen tek ai dhe Moisiu u foli atyre. Pas kësaj, të gjithë bijtë e Izraelit u afruan dhe ai u vendosi atyre të gjitha ato që Zoti i kishte thënë në malin Sinai. Kur Moisiu mbaroi së foluri me ta, vuri një vello mbi fytyrën e tij. (shih Eksodi 34: 29-33)

Ashtu si lëkura e fytyrës së Moisiut u bë shkëlqyese ndërsa fliste me Zotin Krijues, duke ngjallur frikë te populli i Izraelit, madje edhe te vëllai i tij Aaron, po ashtu fytyra e ambasadorit të fundit të të Plotfuqishmit do të shkëlqejë si një diell që shpon fuqishëm errësirë ​​e dendur, shpirtërore të Matrix.

Dhe vetëm atëherë do të shfaqet fituesi i shpallur profetikisht në Apokalips, i cili do të fitojë duke ngulmuar deri në fund veprat e Perëndisë Bir, të cilit do t’i jepet pushteti mbi kombet. Ai fitues do të jetë ylli i ri i mëngjesit. (shih Zbulesa 2: 26-28)