Poarta terestră pentru intervenția forțelor divine

Iacob, cunoscut și sub numele de Israel, este un protagonist-cheie în saga epică a Vechiului Testament, în steaua mea polară. Iacob este fiul lui Isaac și al Rebecăi și, de asemenea, nepotul lui Avraam. Iacob este deosebit de important pentru echipa sa de doisprezece fii, care a dat practic startul celor douăsprezece triburi ale lui Israel. Iacob este de fapt numit și denumit patriarh.

Viața lui Iacov este ca un rollercoaster de înșelăciuni, confruntări intense, dar și de credință profundă și angajament total față de Dumnezeu. Povestea lui este ca o coloană vertebrală a narațiunii mele despre Steaua Nordului, fiii săi și urmașii lor modelând istoria poporului evreu.

Dar iată adevărata întorsătură a lucrurilor: Iacov are un vis nebunesc cu o scară care ajunge până la cer, cu îngeri care urcă și coboară între cer și pământ datorită chiar acelei scări. În vârf, Dumnezeu apare și îi face promisiuni serioase cu privire la pământ, urmași la fel de numeroși ca particulele de praf, binecuvântări pentru el și pentru toți cei de pe pământ și protecție divină. Acest vis al scării, chiar în Geneza 28:10-19, este unul dintre cele mai emblematice și simbolice momente din întreaga Biblie.

Scara este ca o “Linie directă Cer-Pământ”: o linie directă între cer și pământ, arătând că Dumnezeul Creator nu este doar o figură îndepărtată, ci total accesibilă și interactivă cu mine, ca ființă umană. Mai mult decât atât, Isus este scara: devenind om și venind pe planeta mea, pământul, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut pe Sine însuși calea către Tatăl ceresc, scara care duce la cer. Nu a declarat El însuși că El este calea și că nimeni nu poate ajunge la Tatăl decât prin El (cf. Ioan 14:6)?

În Noul Testament, dau peste o mențiune fascinantă (ca să nu spun incredibilă) făcută de Isus Însuși. El se referă la un eveniment viitor în care cerurile se vor deschide, iar îngerii se vor înălța și vor coborî asupra unui misterios “fiu al omului” (cf. Ioan 1:51). Acest lucru îmi sugerează că întruparea Sa pe pământ, care a avut loc în acel moment, nu a fost împlinirea acestei premoniții, ci un eveniment pe care El însuși l-a amânat pentru o perioadă viitoare.

Continuând până în zilele noastre, profeția lui Iisus, precum și visul lui Iosif, nu s-au realizat încă pe deplin. Prin urmare, în momentele culminante care vor conduce la revenirea glorioasă a lui Isus, va trebui să apară o nouă figură a slujitorului credincios al Creatorului: Iacob 2.0, un simbol al urmașului loial al lui Dumnezeu care este exact ceea ce înseamnă acest nume. Acest Iacob contemporan își va asuma rolul de patriarh spiritual pentru fanii lui Iisus în vremurile din urmă, stabilind o legătură puternică și definitivă între cer și pământ. El va fi “fiul omului” care va aduce pe pământ scara cerească visată cu mii de ani în urmă de Iacov din Vechiul Testament, creând o legătură între lumea spirituală și cea pământească. Această legătură directă între cer și pământ va intensifica activitatea îngerilor în termeni de putere, frecvență și intensitate, nemaiîntâlnite până acum. Enigmaticul Iosif 2.0 va acționa ca o poartă terestră pentru intervenția forțelor divine. Planeta mea tulburată și muribundă va fi inundată de lumină și de putere divină, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Lumea terestră și cea cerească vor fi în sfârșit unite, iar întreaga lume va fi luminată cu un mesaj puternic: “Matrix a căzut. Ieșiți din Matrix!” (cf. Apocalipsa 18:1-8).

Iar când se va întâmpla acest lucru, voi fi la un pas de momentul triumfător în care Isus se va întoarce în toată măreția Sa glorioasă.